Hvordan Resirkulerte Bildeler Holder Miljøet Grønt

brukte bildelerDen industrien som omhandler resirkulerte bildeler spiller en viktig og nødvendig rolle i den økologiske disponering av motorkjøretøyer som ikke lenger er operativ. Bilbergere og bilverksteder har eksistert siden begynnelsen av når motoriserte kjøretøy ble til, og gjennom årene har de utviklet en prosess for demontering av gamle biler for å gjenvinne brukbare komponenter og deler. I over 75 år har disse gjenvinnerne vært i forkant av miljøvern, redusert etterspørselen etter deponi plass, bevart naturressurser og beskytte miljøet mot forurensning. Videre ressurser og energisparing oppnås ved å resirkulere ombygde deler, som for eksempel motorblokker og transmisjoner til bildel-bransjen.

Har du planer om å vrake bilen din, anbefaler vi at du gjøre det enten hos norskgjenvinning.no eller hos bilverksted-bergen.com sitt gjenvinningsanlegg. Disse vil sørge for at omtrent 95% av bilene som blir vraket blir resirkulert, noe som sørger for å spare millioner av fat med olje som ellers ville ha inngått i produksjon av nye eller reservedeler til kjøretøy.

Foruten å bevare naturressurser, spiller gjenvinning i bilbransjen en nøkkelrolle i å redusere vann- og luftforurensning, samt fast avfall. Kjøretøy gjenvinnere må oppfylle strenge nasjonale og lokale forskrifter om håndtering av avfall fra brukte bildeler. Bensin, oljer og dieseloljer inneholder petroleum hydrokarboner som er ganske giftig for vannlevende organismer, samt at det er kreftfremkallende. De kan bæres av regnvann i overflatevann og forurense det lokale grunnvannet. Tungmetaller som bly, krom, kadmium, kobber, sink, arsen, kvikksølv og aluminium er også toksiske for livet i vannet, og kan bioakkumuleres i fisk. Syrer fra batterier, avfettingsmidler, og løsemidler kan forurense jord, vann og skape giftige forhold for mennesker og dyr. Operasjonene på bil- restverdi verft er godt kontrollert for å redusere risikoen for å frigjøre forurensninger i miljøet. I tillegg til de statlige reguleringer, har mange individuelle bilverksteder resirkulerende anlegg og programmer for å ytterligere redusere de potensielt skadelige effektene av bildeler.


Gjenvinningsindustrien for biler og andre kjøretøy har utviklet seg til en sofistikert og teknologidrevet virksomhet som stadig er i endring for å holde seg à jour med innovasjoner av produksjonsteknikker. I en typisk bilberging bedrift, er en ute av biler som er ute av drift brakt inn i anlegget hvor de blir tappet for farlige og resirkulerbare væsker. Deler som er lite brukt blir demontert fra bilen, renset og testet før de blir videresolgt. Bilgjenvinnere er en uvurderlig kilde til økonomiske og brukt reservedeler som er vanskelige å finne. Dagens gjenvinnere bruker datamaskiner og internett for å holde styr på deres inventar vurdering, og for å finne deler fra andre gjenvinnere over hele landet. Denne teknologien gjør det mulig å maksimere lageret av resirkulerte deler, og samtidig gi rask og effektiv service for kunder som trenger brukte bildeler. I stedet for å bare knuse bilvrak og ødelagte biler, bidrar moderne resirkulerings fasiliteter til å maksimere bilens sanne markedsverdi ved innsamling for videresalg, og samtidig gir de miljømessige og økonomiske fordeler for samfunnet.

Bransjen som omhandler resirkulerte bildeler er en sentral aktør i å hjelpe å holde miljøet rent og ikke forurenset. Samtidig, bidrar salget av brukte bildeler til å spare energi som ellers ville blitt brukt i produksjon av nye deler, samt å spare penger for forbrukere. Resirkulering av lite brukte deler, som Norsk Gjenvinning utføre en verdifull tjeneste både for sine kunder og for lokalsamfunnet.